KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SEMPOZYUMU

Kamu İhale Kurumu ve Birliğimiz işbirliğinde 4-5 Aralık 2017 tarihlerinde Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla bir sempozyum yapılacaktır.

Tüm Üyelere duyurulur.

Not: Sempozyuma katılmak için www.tobb.org.tr adresli web sitesinde sempozyumun ismine açılmış olan benner üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

https://tobb.org.tr/Sayfalar/kiksempozyum.php

İran’dan Yapılan İthalatta Tasdik Uygulaması Hakkında

 

İlgi: Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nün 18.10.2017 tarihli ve 62712513-724.01.01-E.112213 sayılı yazısı.

Ekonomi Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamı eşyaların ithalatındaki belgeler için konsolosluk onayı şart, 17 Ekim 2017 tarihi itibariyle karşılıklı olarak kaldırıldığı bildirilmiştir.

Tüm Üyelerimize Duyurulur.

MARDİN KAN ALMA BİRİMİ BİNASININ İNŞAAT VE ELEKTRİK TADİLAT, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALESİ

MARDİN KAN ALMA BİRİMİ BİNASININ İNŞAAT VE ELEKTRİK TADİLAT, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALESİ

Kan Hizmetleri


1- Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Güney Anadolu(Diyarbakır) Bölge Kan Merkezi Bünyesinde faaliyet gösterecek “Mardin Kan Alma Birimi Binasının İnşaat ve Elektrik Tadilat, Bakım ve Onarım” hizmeti alımı; mimari, elektrik, mekanik uygulama projeleri, mahal listeleri, şartnameler ve eklerinde belirtilen hükümlere göre Davet Usulü Kapalı Zarfla Teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3 ’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler ve ekleri Yenişehir Mahallesi, Dr.Şeref İnalöz Caddesi, Kızılay İşhanı, No:3 Kat:1 Yenişehir/DİYARBAKIR adresindeki Güney Anadolu (Diyarbakır) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Birimden 100,00 TL karşılığında temin edebilecektir.
4- İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup; 0 412 229 42 02 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.
5- Firmalar tekliflerini en geç 21.11.2017 günü saat 10:00 ’a kadar Güney Anadolu (Diyarbakır) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Yenişehir Mahallesi, Dr.Şeref İnalöz Caddesi, Kızılay İşhanı, No:3 Kat:1 yenişehir/Diyarbakır) Sistemler Yönetimi Birimi Şefliğine vermiş/ulaştırmış olmaları gerekmektedir.
6- İhale zarfları aynı gün saat 15:00 ’da Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İhale Komisyonu Kurulunda açılacaktır.
7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8- Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9- Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/ 29621 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır.
10- Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

TÜRK KIZILAYI
GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
DİYARBAKIR

SEGEM Belge Sahibi Olmayan Acente Çalışanların Dikkatine

 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında teknik personel olarak faaliyette bulunacak kişiler için SEGEM tarafından düzenlenecek olan ‘‘Teknik Personel Yeterlilik’’ Sınavı 23.12.2017 tarihinde Şanlıurfa’da yapılacaktır.

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat 2017/2)

2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat 2017/2) için tıklayınız

Alt Kategoriler