Transit Rejimde Ön Beyan Uygulaması

Gümrük ve Ticaret    Bakanlığı’ndan bir yazıda, TIR Karnesi kapsamı taşımalarda (RO-RO ile gelenler dahil) taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde önce taşıyıcı tarafından ön beyan verilmesine ilişkin uygulamanın 25.04.2017 tarihinden itibaren zorunlu hale geldiği belirtilmektedir.

 

Aynı yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmenliği’nin bazı hükümlerinde değişiklik yapılmasını içeren ve yayımlanmasını teminen Başbakanlığa sevk edilen Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ile 15.08.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmek üzere, Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmekte ve karayolu taşımacılığında, uluslar arası sözleşmeler ışığında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük  Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanının taşıtın giriş gümrük idaresine verilmesinin hüküm altına alınacağı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, 15.08.2017 tarihi itibarıyla, eşyaya ilişkin ön beyanın halihazırda alındığı, karayolu ile Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında başlamış bir transit beyanı ile ya da TIR Sözleşmesi çerçevesinde TIR Karnesi ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, giriş gümrük idaresinden bir iç yada başka bir sınır gümrük idaresine sevk edilecek eşya için transit rejimine ilişkin beyanın, taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce verilmesi gerektiği bildirilmektedir. Bu kapsamdaki eşya için işlemler, gümrük idaresine ibraz edilecek transit beyanına istinaden gerçekleştirileceği duyurulmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Gümrük Bölgesine herhangi bir transit beyanına tabi olmayarak gelen eşyalara da elektronik ortamda özet beyan zorunluluğu getirilmektedir.