7033 Sayılı Kanun Hk. Diğer

                                

Bilindiği üzere, 7033 sayılı sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü

Tarafından birliğimize gönderilen 12.07.2017 tarihli ve 60716828-010.99E.1678 sayılı yazıda; kanunun çıkarılış amacına uygun olarak ve gerekli ikincil düzenlemelerin zamanında yapılmasının sağlanması için çalışma yapıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 19, 26, 27, 28 ve 74 üncü maddelerinin üyelerimize duyurulması talep edilmektedir.