Sektörel Ticaret Heyetleri ve Alım Heyetleri

 

Ekonomi bakanlığı’nın 05.07.2017 tarihli ve 3569597-125.01-E74231 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet desteklerinin, firmalarımızın ihracatını arttırmak ve ülke olarak ihracat hedeflerimize ulaşmak amacıyla tasarlandığı ve son dönemde, söz konusu desteklerde yapılan iyileştirme ve kolaylaştırma-       çalışmalarının yanı sıra yeni nesil destek mekanizmalarının da geliştirildiği bildirilmektedir. Anılan destek mekanizmalarının en etkin şekilde kullanılmasının, 2017 yılının ihracatta atılım yılı olmasına büyük katkı sağlayacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu destekler kapsamında, 2011\1 sayılı “Pazar araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ “ uyarınca sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarının düzenlendiği belirtilmektedir. 

Sektörel ticaret heyeti programlarının ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve\veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurtdışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmek amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinasyonları işbirliği kuruluşlarınca, üye şirketlere yönelik olarak düzenlenen bir dış ticaret organizasyonu niteliğinde olduğu ve sektörtel ticaret heyeti programlarında ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerinin  %50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenebildiği bildirilmektedir. 

Diğer taraftan sektörel alım heyeti programlarının ise yut dışından ithalatçı şirket yetkilileri,  kurum kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri, meslek kuruluşlarını ziyaret etmeleri, ilgili tesisleri yerinde görmeleri ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak düzenlendiği ifade edilmektedir. Bu programlara yönelik olarak da ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerinin %50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenebildiği belirtilmektedir. 

Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti faaliyetlerinin firmalarımızın somut sonuçlar elde etmesine vesile olmaları ve ihracat artışına doğrudan etki etmeleri nedeniyle büyük önem arz ettiği vurgulanmaktadır. 

Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığınca, 2017 yılının ihracatımızda atılım yılı olması nedeniyle yıl sonuna kadar sektörel ticaret ve alım heyeti programlarının Oda ve Borsalarımızca nitelik ve nicelik olarak artırılmasının ihracatımıza büyük katkı sağlayacağı belirtilmektedir.