Taşıt Uygunluk Belgesi Hk


Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal Ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; 30.11.2005 tarihli ve 5434 sayılı kanunla ülkemizin katılması uygun bulunan ‘’ Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslar Arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’’ nın 02/07/2010 sayılı Resmi Gazete De yayınlanan, 2010/5447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22/03/2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu kapsamda 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve 24.10.2013 tarihi ve 28801 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ‘’ Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ’’ hükümleri gereğince tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan, ADR gerekliliklerini karşılamayan, 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlar eski araç olarak tanımlanmakta ve bu araçlara söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde Taşıt Uygunluk Belgesi alma şartı getirilmiştir.

• 2014 model taşıtlar için 01/07/2017 tarihine kadar,
• 2013 model taşıtlar için 31/12/2017 tarihine kadar,
• 2012 model taşıtlar için 01/07/2018 tarihine kadar,
• 2009-2011 model taşıtlar için 31/12/2018 tarihine kadar,
• 2005-2008 model taşıtlar için 01/07/2019tarihine kadar,
• 2004 ve öncesi model taşıtlar için 31/12/2019 tarihine kadar.

Yine aynı yazının devamında 2014 ve öncesi model araçların sisteme dahil edilebilmeleri amacıyla asgari teknik kriterlerin belirlendiği ‘’ Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Eski Ve Üst Yapıların Muayene Ve Belgelendirmeleri Hakkında Yönerge’’nin 30.12.2016 Tarihli Ve 98853 Sayılı Bakan Olur’u ile yayımlandığı belirtilmektedir. Ayrıca, bu güne kadar yapılan muhtelif çalışma ve duyurulara rağmen tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde bulunan ve Durum Belgesi almış olan 3014 model yılına sahip ço9k az aracın Taşıt Uygunluk Belgesi almak üzere ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilen TSE ‘ye başvuruda bulunduğunun tespit edildiği vurgulanmaktadır.

Bu itibarla ülkemizde tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinin etkilenmeden devamını temin etmek, hizmet alanlar açısından oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla; 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan 2014 yılına sahip tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçların cezai müeyyide uygulanmamasına son bir kez olmak üzere ilgili Bakan Olur’u gereğince aşağıda belirtilen şartlarda izin verilecektir:

- İsim ve adresleri www.tse.org.tr internet sitesinde yer alan ve ilgili Bakanlık tarafından yetki verilmiş olan muayene merkezleri ile TSE’ den verilen üretici yeri Uygunluk Belgesi sahibi tank üreticilerinden 1 Ekim 2017 tarihine kadar muayene randevusu alan ve bunu bir örneği ekte ter alan randevu kağıdı ile belgeleyen 2014 model araçlar, randevu kağıdında belirtilecek olan muayene tarihine kadar mevcut faaliyetini sürdürebilecek ve rafinerilerden dolum yapabilecektir.
- Yukarıda belirtilen uygulama, 1 Ekim 2017 tarihinden önce başvuruda bulunarak muayene randevusu aldıklarını, TSE ile koordineli olarak Muayene Merkezleri tarafından verilecek randevu kağıdı ile belgeleyen araçlar için geçerlidir. Randevu kağıdı almak için yapılacak başvurularda; aracın durum tespit belgesi ve araç ruhsatı fotokopileri ile muayene merkezine gidilecektir.
- 1 Ekim 2017 tarihine kadar randevu alamayan taşıt uygunluk belgesi olamayan randevu kağıdı da almamış taşıtlara yapılacak denetimde ilgili tüm taraflara gerekli idari para cezaları tatbik edilecektir.
- Söz konusu uygulamadan faydalanmak için muayene randevu alma süresi 1 Ekim 2017’de son bulacaktır. 1 Ekim 2017 tarihinden sonra muayene randevusu alınan araçların faaliyetine ve rafinerilerden dolum yapmasına izin verilmeyecektir. Aksi takdirde yapılan denetimlerde ilgili tüm taraflara idari para cezası tatbik edilecektir.
- Yol kenarı denetimlerde, 1 Ekim 2017 tarihinden önce muayene başvurusunda bulunduğu randevu kağıdı ile belgelenmiş olan 2014 model araçlar için, yönetmelikte belirtilen taşıt uygunluk belgesi ile ilgili cezai müeyyideler uygulanmayacaktır.
- Muayene merkezleri tarafından verilecek randevu kağıdında belirtilen muayene tarihini geçiren ve/veya tekrar muayene randevusunda bulunan araçlar, bu uygulamadan faydalanamayacaktır.
- Muayene merkezleri tarafından verilecek randevularda muayene tarihi 31.12.2017 tarihini geçmeyecektir. Randevu alma sürecinde belirli muayene Merkezlerindeki yığılmalar, TSE tarafından diğer Muayene Merkezlerine dağıtım yapılmak suretiyle önlenecektir.

Yukarıda belirtilen şartlar dışında tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde kullanılan ve Taşıt Uygunluk belgesi alma zorunluluğu olan 2014 model yılına sahip araçların, mevcut faaliyetlerine ve rafinerilerden dolum yapmasına hiçbir şekilde izin verilemeyecek ve bu araçlar ila yapılacak taşımalara taraf olanlara ilgili yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır.