TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hk

 

 

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan 17.08.2017 tarihli bir yazıda, ‘’ Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge’’ nin 03.12.2017 tarih ve 63089 Say6ılı Bakanlık Makamının Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerini ve UHDB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tmkt.gov.te) Mevzuat / Yönergeler başlığı altında yer alan söz konusu yönetmeliğin Odanız üyesi ilgili firmalara duyurulması husussunda gereğini rica ederiz.