Mardin Ticaret ve Sanayi Odası - 33 YENİ MESLEKTE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

33 YENİ MESLEKTE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu Tebliğ ile Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıkarılmıştır. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonrasında (25.09.2018 tarihinden sonra) belgeleri olmamaları durumunda çalıştırılamayacaktır. Bahse konu sektörlerde faaliyet gösteren kişi/kişilerin belirtilen tarih öncesinde Mesleki Yeterlilik Belgelerini temin etmeleri gerekmektedir.

İlgili Resmi Gazete için tıklayınız.

33 Meslek listesi için tıklayınız.33 Meslek listesi için tıklayınız.