Mardin Ticaret ve Sanayi Odası - DBA-Doğrulanmış Brüt Ağırlık Yetkilendirme Hk.

DBA-Doğrulanmış Brüt Ağırlık Yetkilendirme Hk.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Mal ve Komine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 21.09.2017.tarihli bir yazıda, ülkemizin de taraf olduğu Uluslar arası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz de Can Emniyeti Uluslar arası Sözleşmesi (SOLAS)’ın VI’NCI Bölümünün A Kısmının2 nci Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği belirtilmekte olup bu bilginin bulunmadığı dolu konteynerlerin 01.07.2017 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği vurgulanmaktadır.

Aynı yazının devamında, bahsedilen SOLAS Kuralının ülkemizdeki uygulamasına ilişkin bilgi verilmektedir. Bu kapsamda, 27.03.2017 tarihi Bakan Oluru ile yenilenen “Denizyolu Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İÇİN Yönetim 1 ya da 2 Yetki Belgesine sahip olmaya tartım yapamayacaklarını bildirilmektedir. Söz konusu tartım hizmeti, ilgil Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve www.tmkt.gov. Tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri marifetiyle gerçekleştirilmektedir.

Bununla birlikte, Yönetim 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesi bulunan; ancak DBA Belge Aktarımı Web Servisini kullanmaya başlamayan tartı aleti operatörleri ve yüklenenlerin, söz konusu Yönergenin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğe 27 Mart 2017 tarihinden bugüne geçen sürede düzenledikleri her bir “Doğrulanmı Brüt Ağırlık (DBS) Belge” için belirlenmiş tavav ücretin (60 Tl) %5’ini “DBA Kontrol Ücreti” açıklaması yaparak, her takvim ayının bitimini takip eden ilk haftanın içinde toplu olarak ilgili bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığının T.C. Vakıfbank Emek-Ankara Şubesi nezdindeki TR60 0001 5001 5800 7300 8768 13 IBAN numaralı hesabına yatırmaları ve dekontlarını söz konusu Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmekte olup DBA belge aktarım web servis sağlayıcısı ile gerekli bağlantının kurulması yönündeki çalışmalarını 1 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.