Odamızın Organ Seçimleri Hk.

 

Odamızın Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimleri 01.04.2018 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında 1. Cadde No:381 Artuklu/MARDİN adresinde bulunan Odamız hizmet binamızın üst katında bulunan toplantı salonumuzda yapılacaktır.

10 Meslek grubuna ait Artuklu İlçe Seçim Başkanlığı tarafından onaylanan kesin listeler 26-27-28 Mart 2018 tarihlerinde Odamız girişinde bulunan panoda Üyelerimizin incelemeleri için askıya çıkartılacaktır.

Oy kullanmak için Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin seçim ile ilgili bilgi, belge ve seçim listeleri için Genel Sekreterliğimize başvurulabilir. Tüm üyelerimize önemle duyurulur.