9. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği

‘‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İş Birliği’’ ana teması altında proses güvenliği, risk yönetimi, davranış bilimleri ve ergonominin de aralarında bulunduğu 31 ana başlıkta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların değerlendirileceği 9. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Kongresi, 6-9 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Halit Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Kongreye; birçok ülkeden alanlarında öncü akademisyenler, uzamanlar, konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve benzere sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan yerli ve yabancı katılımcıların iştiraki beklenmektedir.

Katılım için http://www.tioshconference.gov.tr/ adresinde yer alan online kayıt alanında kayıt olunması gerekmektedir.

9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre Kayıtları Başlamıştır

“İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İş Birliği” ana teması altında proses güvenliği, risk yönetimi, davranış bilimleri ve ergonominin de aralarında bulunduğu 31 ana başlıkta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuların değerlendirileceği 6 – 9 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine kayıtlar başlamıştır.

Kayıt imkânlarından faydalanabilmek için http://www.tioshconference.gov.tr/ adresinde yer alan online kayıt alanından kayıt olunuz.

Kongre kapsamında gerçekleştirilecek eğitim kursları konu başlıkları şu şekildedir:

  • HAZOP Risk Değerlendirmesi (Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi)
  • İş Hijyeni Ölçümlerinde Parametre ve Ölçüm Noktası Tespiti                                                                        
  • İşe Uygun KKD Seçimi Kriterleri ve Doğru Kullanım Esasları
  • Yüksekte Güvenli Çalışma
  • Psikososyal Risk Gruplarında İSG
  • İş Kazaları ve Kök-Neden Analizi

Kayıt ücretleri aşağıda yer almaktadır: 

ONLINE KAYIT (1 Nisan 2018 – 5 Mayıs 2018)

•Yurt içi 354,00 ₺

•Yurt Dışı 300 $

YERİNDE KAYIT (6 Mayıs 2018 – 09 Mayıs 2018)

•Yurt içi 413,00 ₺

•Yurt Dışı 400 $

Eğitim Kursları Katılım Ücreti

Yurtiçinden katılacak katılımcılar için: 118 ₺