Mardin Ticaret ve Sanayi Odası - MARDİN ODALARI/BORSALARI DİCLE BÖLGESİ COĞRAFÎ İŞARETLER PROJESİ TOPLANTISINDA

MARDİN ODALARI/BORSALARI DİCLE BÖLGESİ COĞRAFÎ İŞARETLER PROJESİ TOPLANTISINDA

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları, muhtelif kuruluşlarla “Dicle (TRC3) Bölgesi Coğrafî İşaretler Projesi” Mardin Toplantısında bir araya geldi. Toplantı, 19.09.2017 tarihinde Dicle Kalkınma Ajansı Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Proje Koordinatörü olan DİKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birim Başkanı Murat Erçin tarafından yönetilen toplantıya şu isimler katıldı: DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Kızıltepe Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Sibel Gültekin, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Sakar, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Lisansüstü Öğrencisi Mizgin Ay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Mardin İl Müdürlüğü’nden Rojda Tuğrul ve Fatma Demirel, Midyat Ziraat Odası’ndan Veysi Yenigün ve Cuma Uçaş, Deyr-al Zafaran Şirketi Genel Müdürü İshak Bayyiğit ve TOBB/TEPAV, Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının başında bir giriş konuşması yapan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen bu projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek DİKA olarak benzer projelerde yer almaya hazır olduklarını ekledi. Daha sonra DİKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birim Başkanı Murat Erçin tarafından projeye ilişkin süreç bilgisi verildi ve katılımcılar arasında şu hususlarda müzakereler gerçekleştirildi: Dicle Bölgesi İlleri itibariyle coğrafî işaret tescili yapılan ürünler, Tescili yapılması planlanan yeni ürünler, Coğrafî İşaretler Zirvesine ilişkin organizasyonel faaliyetler, Coğrafî İşaretler Zirvesi Yöresel Ürünler Katalogu, Proje kapsamındaki potansiyel işbirliği imkânları.

Toplantıda, hâlihazırda analiz ve tescil süreci tamamlanma aşamasına gelen Sason Çileğine ilişkin bilgi verildi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru Sakar ve ekibince gerçekleştirilen bu sürecin benzerinin Derik Halhalı Zeytinyağı için de hayata geçirilmesine karar verildi. Bu kapsamda, Kızıltepe Ticaret Borsası sahipliğinde gerçekleştirilecek tescil başvuru formunun ilk kısmı katılımcıların katkısıyla doldurularak süreç başlatılmış oldu. Kızıltepe Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert, Derik Halhalı Zeytinyağı’ndan sonra benzer süreci Kızıltepe Mercimeği için de gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

06-07 Ekim 2017’de Mardin’de düzenlenmesi planlanan Coğrafî İşaretler Zirvesi, toplantıda ele alınan diğer bir konuydu. Odaların/Borsaların DİKA ile yakın işbirliği yaptığı Zirve kapsamında gerçekleştirilecek organizasyonel faaliyetler gözden geçirildi. Ulusal/uluslararası çok sayıda katılımcının beklendiği Zirve’de Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları “Yöresel Ürünler Sergisi” düzenleyecek. Bu kapsamda Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Mardin’in çeşitli yöresel ürünlerini hem sergileyecek hem de katılımcılara ikram edecek. Benzer faaliyetin Dicle Bölgesi’ndeki diğer Odalar/Borsalar tarafından da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Toplantının diğer bir gündem maddesi ise Dicle Bölgesi Coğrafî İşaretler Zirvesi Yöresel Ürünler Katalogu idi. Mardin İli ve İlçeleri Odalarının/Borsalarının DİKA ile ortak bir faaliyeti olan bu katalogun içeriği geniş bir ekibin ortak çalışmasıyla hazırlandı. TOBB/TEPAV, Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin koordinasyonuyla Oda/Borsa Personeli, İktisat Bölümü Öğrencileri ve ilgili kişiler/kuruluşlar tarafından hazırlanan bu katalogda Dicle Bölgesinin coğrafî işaret potansiyeli taşıyan ürünlerine ilişkin bilgiler yer alıyor. Katalog, Coğrafî İşaretler Zirvesi’nde katılımcılara dağıtılacak. Katalogun ileride daha da zenginleştirilerek farklı formatta tekrar basılması planlanıyor.

Toplantıda proje kapsamındaki potansiyel işbirliği imkânları da müzakere edildi. Bu çerçevede, tüm katılımcı kurumlar, yeni işbirlikleri yapılması hususunda iyi niyet beyanında bulunuldu.