ODA/BORSA-ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMASINA GÖRE MARDİN YERYÜZÜNÜN EN ÇARPIK İMARINA SAHİP ŞEHİRLERİNDEN BİRİ...

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları (Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası), Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile işbirliği yaparak Mardin’in İnşaat ve İmar Yapısına ilişkin bir saha çalışması gerçekleştirdi.

Mardin İli ve İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci’nin koordinasyonuyla ve İktisat Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen bu araştırma, Mardin İli ve İlçeleri Odalarının/Borsalarının Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) ile ortak çalışması niteliğindedir.

Mardin’de bu saha çalışması, 08-12 Kasım 2017 tarihlerinde Mardin Movapark Fuar Alanı’nda düzenlenen 2.Mardin Yapı Grubu, İnşaat ve Tadilat Fuarı (MARBUILDS’17) katılımcı firmalarıyla gerçekleştirilmiş olup Mardin’in inşaat ve imar yapısına ilişkin sorunları, bu sektörle yakından ilgili firmaların bakış açısıyla tespit ederek ilgili çözüm tekliflerini ortaya koymak amaçlanmaktadır.

22’si Mardin’den, 12’si Mardin dışından (Batman, Elazığ, Mersin, Nevşehir, İstanbul) olmak üzere toplamda 34 Fuar katılımcısı firma ile, yüzyüze anket usülüyle gerçekleştirilen araştırmada şu 2 (iki) ana soruya cevap bulunmaya çalışıldı:

1) Mardin'deki imar ve yapılaşma hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce Mardin'in imarı ve yapılaşması iyi bir yolda mıdır, bu hususta sorunlar olduğunu düşünüyor musunuz, varsa bu sorunlar nelerdir?

2) Mardin'deki imar ve yapılaşmaya dair sorunlar varsa sizce bunların giderilmesine yönelik neler yapılmalıdır?

Anket kapsamında verilen cevaplar harmanlandı ve genel durum tespiti yapılarak değerlendirmeye tâbi tutuldu. Araştırma ile ortaya konan sorunların başlıcaları şöyle sıralanabilir:

  • Firmalar, Mardin’in tarihî dokusuna uymayan bir yapılaşmaya vurguda bulunarak, mevcut imarın ve yapılaşmanın, aynı zamanda Büyükşehir yapısına da uygun olmadığına dikkat çekmektedirler. Bilinçsiz bir imarın ve yapılaşmanın varlığından bahseden Firmalar, bunun düzensiz bir tarzda sürdüğünü belirtmekte ve mimarî açıdan denetimin yetersiz olduğunu da ifade etmektedirler.
  • Bina yapımlarında çevre düzenlemesine önem verilmeyişi, çocuk parkları ve sosyal yaşam alanlarının eksik oluşu ve şehirdeki/binalardaki otopark eksikliği ise dile getirilen diğer hususlardır.
  • Firmalar ayrıca, Mardin’de yolların nizamî olmadığını, trafik sorunlarının varlığını belirtmektedir. Türkiye’de çevre yolu olmayan tek ilin Mardin olduğu şeklinde bir ifade kullanılmakta olup; Mardin’in, yeryüzünün en çarpık imarına sahip şehirlerinden olduğu şeklinde bir iddia da dile getirilmektedir.

Araştırma ile ortaya konan bu sorunlara yönelik bazı teklifler şöyle sıralanabilir:

  • Firmalar, söz konusu sorunların giderilmesine yönelik tekliflerini sıralarken, en başta imar hususundaki bakış açısının değiştirilmesi gereğine dikkat çekmekte ve düzenli, planlı ve projeli bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu dile getirmektedir. Bu çerçevede, bürokrasinin ve siyasetin imar ve yapılaşma hususundaki müdahalelerinin engellenmesi gereğine dikkat çekmekte ve belediyelerin yapılaşmayla ilgili denetimlerini artırması lazım geldiğine vurguda bulunmaktadır.
  • Ayrıca bir İmar Komisyonu kurulmasının faydalı olacağı ve şehrin imar ve yapılaşma karar sürecine halkın da dahil edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
  • Mardin’de bir çevre yolu eksikliği önemle dile getirilen diğer bir husustur.
  • Binalara dair dile getirilen sorunların çözümü hususunda; çok katlı bina yapımına izin verilmemesi, bina inşaatları esnasında otopark yapımının dikkate alınması, alana göre kat izni verilmesi gibi teklifler sıralanmaktadır.
  • Firmalar, Mardin’de ihtiyaç fazlası konut üretimine dikkat çekerek, bu hususta ihtiyacın esas alınması gerektiğini ifade etmektedir.

Araştırma ile elde edilen bu sonuçlar ve değerlendirmeler; ilgili kişiler, kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılarak Mardin’in imar ve inşaat yapısının daha da iyileştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Mardin İli ve İlçeleri Odaları/Borsaları; Mardin Artuklu Üniversitesi ve benzeri kurumlarla işbirliği yaparak şehre ilişkin tespitler, değerlendirmeler ve teklifler içeren bu tür çalışmalara devam edeceklerini belirtti.