Anonim Şirket

MARDİN TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU TARAFINDAN

TESCİLDE İSTENİLEN BELGELER

Anonim Şirketleri Kuruluş

*-Yönetim kurulu başkanı dilekçeleri imzalayacak.

* 4 Adet Noter Tasdikli Anasözleşme (Noter onaylı 4 adet)

* T.S.T.29.Maddesine Göre Taahhütname (yönetim kurulu başkanı imzalayacak)

* Ortakların İkametgahları  2 Asıl 2 Fotokopi

* Ortakların Nüfus Cüzdan fotokopisi Noterden onaylı   2 asıl 2 fotokopi (noter onaylı)

* Ortakların İmza Beyannameleri  2 asıl 2 fotokopi (noter onaylı)

*-Yönetime unvan altında tescil talepnamesi  2 asıl 2 fotokopi (noter onaylı)

* Şirket Kuruluş Bildirim Formu (5 ADET) asıl

* kira kontratı 3 adet

* 3’er  fotoğraf

* Kira kontratı 3 Adet

*Mali müşavir sözleşmesi, (2 fotokopi)

*- Kurucular Beyanı (2 adet)

*- Banka Bloke yazısı  ve dekont (%25)

*- Potansiyel Vergi Numarası (Vergi Dairesinden Mükellefiyet Yazısı)

*- MERSİS KAYIT NUMARASI

Genel Kurul için gerekli evraklar

*-Dilekçe

* Ticaret İl Müdürlüğü yazısı 1 asıl 1 fotokopi

*-Genel Kurul Tutanağı 2 asıl 1 fotokopi (Noter)

*-YKK Gündem (1 asıl (1 fotokopi (Noter)

*-Hazirun Cetveli (2 asıl)

*Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (2 asıl)

*-Denetim Kurulu Faaliyet Raporu (2 asıl)

*-Bilanço (2 asıl)

*-Gelir Tablosu (2 asıl)

* Yönetim Kurulu Kararı 2 Adet Noter Tasdikli (Görev dağılımı alınmışsa)

* 3 Adet iç yönerge

   MERSİS KAYIT NUMARASI

                                                    

Anonim Şirketleri Sermaye Artırımı

* Dilekçe

* Yönetim Kurulu Kararı 2 Adet Noter Tasdikli

* Tadil Metni 5 Adet

* Genel Kurul Kararı 2 Adet Noter Tasdikli  +3

* Hazirun Cetveli  2 faaliyet-denetçi-gelir gider bilanço –san.il.müd.görevlendirme yazısı 2

* Mali Müşavir Raporu (önceki sermayenin ödendiğine dair) (2 Adet) ASIL

*- Mali Müşavir Faaliyet Belgesi 1 Asıl

* Eski sermayenin ödendiğine ait Mahsup fişi veya banka dekontu 1 Asıl 1 Fotokopi

* Tahhütname 1 Adet asıl Çift imzalı

* Banka bloke yazısı ve Dekont

*- MERSİS KAYIT NUMARASI

Anonim Şirketleri Sözleşme Değişikliğinde

* Dilekçe

* Tadil Metni  5

* Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli 2 Adet  +3

* Hazirun Cetveli –faaliyet-denetçi-gelir gider bilanço –san.il.müd.görevlendirme yazısı 2

* Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli 2 Adet

* Ticaret İl Müdürlüğü yazısı 1 asıl 1 fotokopi

* MERSİS KAYIT NUMARASI

Anonim Şirketleri Şube Tescillerinde

*- Şube kararı (3 Asıl 2 Fotokopi)

*- 120. Maddeye göre belge 1 Asıl 1 Fotokopi

*- Merkezin bağlı bulunduğu sicil Müdürlüğünden onaylı dosya fotokopisi 2 Takım ( 1 ASIL  - 1 Fotokopi )                                                                                                                                                                             

*- Şube Müdürü için Tescil Talepnamesi (3 Asıl 1 Fotokopi) NOTER

*- Şube Müdürü için Kimlik Fotokopisi (4  adet Fotokopi)

*- Şube Müdürü için İkametgah ((3 Asıl 1 Fotokopi)

*- Şirket Kuruluş Bildirim Formu (5 Adet Asıl)  Şube bilgileri doldurulacak

*- Kira kontratı 3 Adet

*- Fotoğraf 3 Adet

* Mali müşavir sözleşmesi, (2 fotokopi)

*- Kurucular Beyanı (2 adet)

*- MERSİS KAYIT NUMARASI

 

Şube kuruluşu Vekalet alan kişi için          :

Vekaletname 1 Asıl 1 fotokopi (Vekalette Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sanayi Odası geçecek)

Kimlik Fotokopisi 1 Asıl 1 fotokopi

İmza Beyannamesi 1 Asıl 1 Fotokopi

İkametgah 1 Asıl 1 fotokopi

Fotoğraf 1 Adet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonim Şirketler Hisse Devri :

*- Dilekçe

    Hisse devir kararı 2 Adet  (Noter) 1 Fotokopi

    Hisse Devir Sözleşmesi 2 Adet ASIL NOTER

    Ortak Pay Defteri Eski orta ve yeni ortak deftere işlenecek (1 Noter 1 Fotokopi)

    Yeni Ortak için : 2 Ad Kimlik Fotokopi  2 Ad İmza beyannamesi (Noter) 2 Ad İkametgah   

    2 Ad Fotoğraf

    Müdür ise :  2Ad Kimlik Fotokopisi    2 Ad Tescil Talepnamesi (Noter)   2 Ad İkametgah  

    2 Ad Fotoğraf

*- MERSİS KAYIT NUMARASI

                                                    

Anonim Şirketleri Merkez Nakillerinde

* Dilekçe

* Genel Kurul Kararı

* Yönetim Kurulu Kararı

*-Nakil kararı (3 Asıl 2 Fotokopi) NOTER   ( TADİL TASARISI 5 ADET) ASIL

*- 111. Maddeye göre belge 1 Asıl 1 Fotokopi

*- Şirketin bağlı bulunduğu sicil Müdürlüğünden onaylı dosya fotokopisi 2 Takım ( 1 ASIL- 1 Fotokopi )                                                                                                                                                                             

* Şirket Müdürleri için Tescil Talepnamesi Noterden (2 Asıl 1 fotokopi) 

* Ortakların İkametgahları ( 1 Asıl 3 fotokopi) 

* Ortakların Nüfus  fotokopisi ( 4 Adet) 

* Ortakların imza sürküsü ( 2 Asıl 2 fotokopi) 

* Şirket Kuruluş Bildirim Formu (5 Adet Asıl)

 * Ortaklar 3’er Adet fotoğraf

* Kira kontratı 3 Adet

*- Mali müşavir sözleşmesi, (2 ADET)

*- Kurucular Beyanı (2 adet)

*- MERSİS KAYIT NUMARASI