Gerçek Kişi (Şahıs İşletmesi)

MARDİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN

TESCİLDE İSTENİLEN BELGELER

ŞAHIS Kuruluş için gerekli evraklar

* Tescil Talepnamesi Noterden (2 Asıl  NOTER)

*  İkametgahları ( 2 Asıl ) 

*  Kimlik fotokopisi (2 adet)

* Vergi Levhası fotokopi (2 adet)

* Vergi Dairesinde kayıtlı olduğuna dair yazı (1 asıl 1 fotokopi)

* fotoğraf  (3 Adet)

* Kira kontratı 2 Adet

* Mali Müşavir Sözleşmesi 2(Adet)

*- MERSİS GİRİŞ NUMARASI

 

Vekalet alan kişi için          :

Vekaletname 1 Asıl 1 fotokopi

Kimlik Fotokopisi 2 fotokopi

İmza Beyannamesi 1 Asıl 1 Fotokopi

İkametgah 1 Asıl 1 fotokopi

Fotoğraf 2 Adet

ŞAHIS ŞUBE Kuruluş için gerekli evraklar

* 120. Maddeye göre belge 1 Asıl 1 Fotokopi

* Tescil Talepnamesi Noterden (2 Asıl  NOTER) Şube Ünvanı adı altında

*  İkametgahları ( 2 Asıl ) 

*  Kimlik fotokopisi (2 adet)

* Vergi Levhası fotokopi (2 adet)

* Vergi Dairesinde kayıtlı olduğuna dair yazı (1 asıl 1 fotokopi)

* fotoğraf  (3 Adet)

* Kira kontratı 2 Adet

* Mali Müşavir Sözleşmesi 2(Adet)

*-Merkezin bağlı bulunduğu sicil Müdürlüğünden onaylı dosya fotokopisi 2 Takım ( 1 ASIL  - 1  

     Fotokopi