K Belgeleri İçin Gerekenler

2007 KUGM-34 NOLU (A) GENELGE GEREĞİ DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA AKTARIMI

K DEVİR GEREKLİ EVRAKLAR (ŞAHIS)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • FERGATNAME (NOTER ASIL)
 • NUFUS AİLE TABLOSU
 • İMZA SÜRKÜSÜ (ASIL)
 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • İKAMETGAH
 • TAPU VE KİRA KONTRATI
 • SABIKA KAYDI (ASIL)
 • ODA SİCİL  BELGESİ (ASIL)
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ
 • VERGİ LEVHASI FOTOKOPİ
 • VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET YAZISI
 • DEVİR OLACAK K YETKİ BELGESİ ASILLLARI

K 1 YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ŞAHIS)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • İMZA SÜRKÜSÜ (NOTER ONAYLI ASIL)
 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • İKAMETGAH
 • TAPU VE KİRA KONTRATI
 • SİCİL  BELGESİ
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ
 • VERGİ LEVHASI FOTOKOPİ
 • VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET YAZISI
 • SABIKA KAYDI
 • YETKİ BELGESİ ASLI
 • ESKİ TAŞIT KARTLARI VE TAŞIT BELGESİ

 

K1 GEREKLİ EVRAKLAR (ŞİRKET)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • ŞİRKET ORTAKLARI VE MÜDÜR İMZA SÜRKÜLERİ ASIL NOTER YENİ TARIHLİ
 • ŞİRKET ORTAKLARI KİMLİK FOTOKOPİLERİ
 • ŞİRKET ORTAKLARI İKAMETGAH
 • ŞİRKET SİCİL GAZETELERİ (KURULUŞTAN  EN SONA KADAR HEPSİ) ONAYLI
 • ŞİRKET ORTAKLARI SABIKA KAYDI
 • RUHSAT FOTOKOPİLERİ (110 TON OLMASI GEREKİYOR)
 • VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET YAZISI
 • VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
 • TİCARET ODASINDAN SİCİL SURETİ
 • TAPU (FOTOKOPİ) VEYA KİRA KONTRATI
 • ORTAKLIK TEYİD BELGESİ
 • ORTADÜZEY BELGESİ ODY
 • YETKİ BELGESİ TİCARET ODASI

K1 YETKİ BELGESİ DEVRİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ŞİRKET)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • SİCİL KAYIT SURETİ (ASIL)
 • FAALİYET BELGESİ (ASIL)
 • ORTAKLIK PAY DURUM BELGESİ(ASIL)
 • SİCİL GAZETELERİ KURULUŞ VE SON GAZETEYE KADAR(ASLI GİBİDİR
 • İKAMETGAH (ŞİRKET ORTAKLARININ) (ASIL)
 • NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ (ŞİRKET ORTAKLARININ)
 • VERGİ DAİRESİ KAYITLI OLDUĞUNA DAİR YAZI(ASIL)
 • İMZA SÜRKÜSÜ (ŞİRKET ÜNVANI ADI ALTINDA NOTER ONAYLI)
 • SABIKA KAYDI (ŞİRKET ORTAKLARININ) (ASIL)
 • KİRA KONTRATI VEYA TAPU FOTOKOPİSİ
 • RUHSAT FOTOKOPİLERİ
 •  

DEVİR OLACAK K YETKİ BELGESİ ASILLLARI

 

 

 

K2 GEREKLİ EVRAKLAR (ŞAHIS)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • İMZA SÜRKÜSÜ (NOTER ONAYLI ASIL)
 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • İKAMETGAH
 • TAPU VE KİRA KONTRATI
 • SİCİL  BELGESİ
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ
 • VERGİ LEVHASI FOTOKOPİ
 • VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET YAZISI

 

K2 YETKİ BELGESİ  İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (ŞİRKET)

 • DİLEKÇE
 • SİCİL KAYIT SURETİ (ASIL)
 • FAALİYET BELGESİ (ASIL)
 • ORTAKLIK PAY DURUM BELGESİ(ASIL)
 • SİCİL GAZETELERİ KURULUŞ VE SON GAZETEYE KADAR(ASLI GİBİDİR
 • İKAMETGAH (ŞİRKET ORTAKLARININ) (ASIL)
 • NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ (ŞİRKET ORTAKLARININ)
 • VERGİ DAİRESİ KAYITLI OLDUĞU  MÜKELLEFİYET YAZISI (ASIL)
 • İMZA SÜRKÜSÜ (ŞİRKET ÜNVANI ADI ALTINDA NOTER ONAYLI)
 • YENİ EKLENECEK ARAÇLAR İÇİN RUHSAT FOTOKOPİLERİ

 

 

 

 

K *2 GEREKLİ EVRAKLAR (ŞAHIS)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • İMZA SÜRKÜSÜ (NOTER ONAYLI ASIL)
 • KİMLİK FOTOKOPİSİ
 • İKAMETGAH
 • TAPU VE KİRA KONTRATI
 • ESNAF SİCİL  BELGESİ
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ
 • VERGİ LEVHASI FOTOKOPİ
 • VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET YAZISI

K*2 GEREKLİ EVRAKLAR (ŞİRKET)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • ŞİRKET ORTAKLARI VE MÜDÜR İMZA SÜRKÜLERİ ASIL NOTER YENİ TARIHLİ
 • ŞİRKET ORTAKLARI KİMLİK FOTOKOPİLERİ
 • ŞİRKET ORTAKLARI İKAMETGAH
 • ŞİRKET SİCİL GAZETELERİ (KURULUŞ VE SON GAZETELERİ) ONAYLI
 • ŞİRKET ORTAKLARI İMZA BEYANNAMESİ NOTER YENİ TARIHLİ
 • RUHSAT FOTOKOPİLERİ
 • VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET YAZISI
 • VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
 • TİCARET ODASINDAN SİCİL SURETİ
 • TİCARET ODASI FAALİYET BELGESİ
 • TİCARET ODASI ORTAKLIK TEYİT BELGESİ
 • TİCARET SİCİL YETKİ BELGESİ