Kapasite ve Ekspertiz Raporu

KAPASİTE RAPORU

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını Mardin Ticaret ve Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde, Kapasite Şubesi düzenlemektedir.

İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Kapasite Şubesi tarafından görevlendirilen ekspertiz heyetleri ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır.


Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır. Günün teknolojilerini yansıtmayan kriterlerin tespiti ve güncelleştirilmeleri de Kapasite Şubesinin görevleri arasındadır.

Ayrıca, kamu kurumlarının firmalar hakkındaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden faydalanılmaktadır.

Kapasite Şubesi, kapasite raporlarındaki ürünlerin DİE tarafından belirlenmiş US97 Ulusal Ürün Sınıflamasına göre kodlama çalışmasını sonuçlandırmış ve uygulamaya koymuştur.

Bu uygulama ise, ürün bazında toplam kapasite ve üretici firma bilgisine hızla ulaşılmasını sağlayacaktır.

Kapasite Raporu Müracaat Formu için tıklayınız

Kapasite Raporu Müracaat Formu için tıklayınız

 

 

 

 

KAPASİTE RAPORU İÇİN GEREKEN BELGELER

 1. Kapasite raporu müracaat formu (Odamızda temin edilecek),
 2. Kapasite raporu talebinde bulunun kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,
 3. Mal sahibi ise iş yerinin işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,
 4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,
 5. İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,
 6. İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,
 7. Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi;  varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
 8. Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmesi,
 9. Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,
 10. Vergi levhası fotokopisi,
 11. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (İSO 9000. İSO 14000, İSO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),
 12. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi,
 13. Proforma faturaya göre faturaya göre düzenlenmez.