ArabicEnglishTurkish

Üye Memnuniyet Anketi


Değerli üyemiz; Odamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınız ve
memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz cevaplar, sizlerin
beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir.
Şahıs FirmasıLimited ŞirketAnonimKollektif ŞirketKomandit ŞirketKooperatifDiğer

TicaretHizmetİmalatTurizmUlaştırmaTarım-HayvancılıkDiğer

1-910-4950-249250 ve üzeriK1 Personelin Davranışı
12345
K2 Hizmet Süresi
12345
K3 Bilgi Yeterliliği
12345
K4 Kaynak Yeterliliği
12345
K5 Talebin Karşılanma Düzeyi
12345


TelefonFaksDergiBasınKomite ÇalışmalarıE-PostaSMSWeb SayfasıDiğer

TelefonFaksDergiBasınKomite ÇalışmalarıE-PostaSMSWeb SayfasıDiğer


Çok SıkAra SıraÇok SeyrekHiçHaberim Olmuyor


İyiOrtaKötü


Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)

a) Odanızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz?
123
b) Odamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz?
123
c) Odamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz?
123
d) Odamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı
(havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz?
123
e) Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz?
123
f) Üyesi olduğunuz Meslek Komitesinin çalışmaları hakkındaki
görüşünüz?
123


S8-) Odamızdan aldığınız hizmet ve beklentiler hususunda varsa önerileriniz sıralayınız: